Vartiointipalvelut

Vartijat työskentelevät paikalliskohteissa, julkisissa liikennevälineissä, sairaaloissa, kauppakeskuksissa, tapahtumissa jne. Meiltä saat vartijat lyhyempiin ja pidempiin toimeksiantoihin.

Tapahtumissa vartijan tehtävänä on valvoa tapahtuma-aluetta ja sen sisällä olevaa omaisuutta. Vartijalle kuuluu myös aitojen, porttien ja lukitusten tarkastaminen ja valvonta. Työtä tehdään tapahtumien sekä niiden rakentamisen ja purkamisen aikana.

Paikallisvartiointi on turvallisuuspalvelu, jossa paikan päällä oleva vartija suorittaa turvallisuuteenne liittyviä tehtäviä kuten esimerkiksi kulunvalvontaa pyrkien ennalta ehkäisemään, estämään ja rajoittamaan vahinkoja ja rikoksia. Paikallisvartiointipalvelu suunnitellaan aina erityistarpeittenne mukaisesti.

Piirivartija on hyvä tuki kohteen tekniselle valvonnalle. Vartija kiertää tarkistamassa sovittuja kohteita vaihtelevassa järjestyksessä ja tekee sovitut toimenpiteet. Kohteesta tulevan hälytyksen vuoksi, esimerkiksi murto, lähetetään aina piirivartija paikalle tarkistamaan tilanne.