Vartijat työskentelevät paikalliskohteissa, julkisissa liikennevälineissä, sairaaloissa, kauppakeskuksissa, tapahtumissa jne. Meiltä saatte vartijat lyhyempiin ja pidempiin toimeksiantoihin.

Tapahtumavartiointi

vartijan tehtävänä on valvoa tapahtuma-aluetta ja sen sisällä olevaa omaisuutta. Vartijalle kuuluu myös aitojen, porttien ja lukitusten tarkastaminen ja valvonta. Työtä tehdään tapahtumien sekä niiden rakentamisen ja purkamisen aikana.

Paikallisvartiointi

on turvallisuuspalvelu, jossa paikan päällä oleva vartija suorittaa turvallisuuteenne liittyviä tehtäviä kuten esimerkiksi kulunvalvontaa pyrkien ennalta ehkäisemään ja rajoittamaan vahinkoja ja rikoksia. Paikallisvartiointipalvelu suunnitellaan aina erityistarpeittenne mukaisesti.

Piirivartiointi

on hyvä tuki kohteen tekniselle valvonnalle. Vartija kiertää tarkistamassa sovittuja kohteita ja tekee sovitut toimenpiteet. Kohteesta tulevan hälytyksen vuoksi, esimerkiksi murto, lähetetään aina piirivartija paikalle tarkistamaan tilanne.