Tietosuojakäytäntömme

9RTurva Oy kunnioittaa henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa ne menettelytavat, joita sovelletaan 9RTurva Oy:n asiakkaistaan keräämiin tietoihin.

Tietosuojakäytäntö 9RTurva Oy:ssä

Tämä tietosuojakäytäntö koskee 9RTurva Osakeyhtiötä (2569007-9). Pääkonttorimme sijaitsee osoitteessa Malmin lentoasema 28, 00700 Helsinki.

Kuvaamme seuraavassa, miten käsittelemme keräämiämme tai antamianne tietoja. Tutustukaa kuvaukseen huolellisesti, jotta ymmärrätte tietoihinne liittyvät käytännöt.

Tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä (tietosuojalaissa ja EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 25.5.2018 lähtien) tarkoitettu rekisterinpitäjä on 9RTurva Oy (jäljempänä ”9RTurva”). Tietosuojavastaavamme edellä mainitun lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä on Martti Vuollet, martti.vuollet@9rturva.fi

Miten voitte käyttää oikeuksianne? 

Jos haluatte käyttää asiakkaana oikeuksianne ottakaa yhteyttä meihin sähköpostilla osoitteeseen kari.laitila@9rturva.fi tai kirjeitse osoitteeseen 9RTurva Oy, Tietosuoja, Malmin lentoasema 28, 00700 Helsinki. Huomioittehan, että voimme tietyissä tapauksissa joutua pyytämään teiltä lisätietoja, jotka ovat tarpeen pyynnön esittäneen henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Voitte tehdä paikalliselle valvontaviranomaiselle valituksen siitä, miten käsittelemme tietojanne. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi).

Kun yrityksestänne tulee asiakkaamme tai pyydätte meiltä tarjousta palveluistamme käsittelemme teidän tai sovitun yhteyshenkilön tietoja voidaksemme tarjota teille palveluja. Jos ette tällöin halua, että käsittelemme tietojanne, emme ehkä voi tarjota palvelujamme teille.

Mitä tapahtuu, jos teemme muutoksia tietosuojakäytäntöömme?

Tämä ilmoitus voi muuttua ajan myötä. Mahdolliset muutokset päivitetään verkkosivustoomme, minkä jälkeen ne ovat voimassa. Lukekaa tämä ilmoitus aina, kun käytätte sivustoamme tai palvelujamme.

Miten voitte olla yhteydessä meihin?

Voitte olla yhteydessä meihin puhelimitse (+358 45 2345 175), käyttämällä verkkosivumme lomaketta tai lähettämällä sähköpostia (info@9rturva.fi).

Tietosuojavastaavaamme Martti Vuolletiin saa yhteyden sähköpostitse martti.vuollet@9rturva.fi.

Tietosuojakäytäntö

Mitä tietoja keräämme teiltä ja miten?

Keräämme teiltä asiakas- ja mahdollisen sopimussuhteen täyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tietoja, kuten mm. nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, tiedot tapaamisista, yhteydenotoista ja neuvotteluista, ly-tunnus, yksityisasiakkaan syntymäaika, titteli, mahdolliset suoramarkkinointiluvat/-kiellot.

Voitte antaa meille tietoja seuraavilla tavoilla:

 • Olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Pyydämme teitä antamaan vain sen verran tietoja, kuin on tarpeen palvelujemme käyttämiseksi. Voitte myös esittää sivustoamme tai palvelujamme koskevia kysymyksiä/ehdotuksia/kommentteja.
 • Täyttämällä osoitteessa https://9rturva.fi (meidän sivustossamme) lomakkeita, jollainen on esimerkiksi Yhteydenotto-lomake.
 • Ostamalla 9RTurvalta turvallisuuspalveluita

Miksi keräämme näitä tietoja?

Keräämme näitä tietoja voidaksemme markkinoida ja tarjota teille tai edustamallenne yritykselle palvelujamme, parantaa sivustoamme sekä mahdollisen toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Käytämme näitä tietoja, jotta

 • voimme määrittää teidät tai edustamanne yrityksen asiakkaaksi järjestelmissämme
 • voimme toimittaa teille tai edustamallenne yritykselle tilattuja turvallisuuspalveluita
 • voimme ottaa teihin yhteyttä yhteisissä hankkeissa
 • voimme hallinnoida ja parantaa sivustoamme ja suorittaa sisäisiä toimintoja, kuten vianmääritystä, data-analyysejä, testausta, selvityksiä, tilastotutkimuksia ja kyselyjä
 • voimme parantaa sivustomme turvallisuutta
 • voimme toimittaa tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, mikäli olette tilannut niitä.

Tietojenne käsittelyn oikeusperusteet ovat seuraavat:

 • Käsittely on tarpeen kanssanne tekemämme sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai tätä ennen tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen niiden laillisten etujen kannalta, joita edistämme antamalla teille palveluihimme liittyviä tarjouksia ja ehdotuksia ennen sopimuksen solmimista, mikäli tällaiset edut eivät ole ristiriidassa niiden omien etujenne tai perusoikeuksienne tai -vapauksienne kanssa, jotka edellyttävät tietojenne suojaamista.

Kenelle voimme luovuttaa näitä tietoja?

Saatamme jakaa tietonne valittujen liikekumppaneiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, jotta voimme tarjota palvelujamme teille tai asiakkaillemme. Näihin liikekumppaneihin voivat kuulua esimerkiksi verkkosivustomme ylläpidosta vastaava yritys tai muita IT-palveluja meille toimittavat yritykset. Mikäli sopimuksen solmiminen teidän tai edustamanne yrityksen kanssa edellyttää luottotietojen selvittämistä, luovutamme tietonne valitsemillemme luottotietoyrityksille.

Lisäksi saatamme luovuttaa asiakastietojanne kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Myymme liikeyrityksen tai sen osan, jolloin luovutamme asiakastietonne asianomaisen liikeyrityksen tai sen osan ostajalle.
 • Kolmas osapuoli ostaa yrityksemme joko kokonaan tai olennaisilta osin, jolloin hallussamme olevat asiakastiedot siirtyvät muiden omaisuuserien mukana.
 • Meiltä edellytetään tietojenne luovuttamista tai jakamista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai käyttöehtojemme tai muiden sopimustemme täytäntöön panemiseksi tai oikeuksiemme, omaisuutemme, turvallisuutemme, asiakkaittemme tai muiden tahojen suojelemiseksi.

Tietojenne luovuttaminen

Saatamme luovuttaa tietojanne myös valikoiduille kolmansille osapuolille, kuten liikekumppaneille, toimittajille ja alihankkijoille, jotta nämä voivat panna täytäntöön heidän, teidän tai edustamanne yrityksen kanssa solmitun sopimuksen.

Alla on luettelo kolmansista osapuolista, joille voimme luovuttaa tietojanne ja peruste tietojen luovutukseen:

Kolmannen osapuolen kuvaus Peruste
Alihankkijat Voidaksemme toimia tehokkaasti ja tarjota palveluita tekemämme sopimuksen mukaisesti
Pilvipalvelujen tarjoajat Voidaksemme tallentaa yrityksen hallussa olevia tietoja laillisia liiketoimiamme varten
Varmuuskopiointipalvelujen tarjoajat Voidaksemme säilyttää tietoja laillisia liiketoimiamme varten
Tietojen arkistointi-/hävitysyhtiöt Voidaksemme toimia tehokkaasti laillisissa liiketoimissamme
IT-palveluntarjoajat Voidaksemme tallentaa tietoja, huolehtia IT-turvallisuudesta ja palveluongelmista sekä hoitaa laillisia liiketoimiamme
Kameravalvontajärjestelmät ja muut tekniset valvontajärjestelmät Voidaksemme toimia tehokkaasti laillisissa liiketoimissamme
Viranomaistahot Voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteemme

Miten pitkään säilytämme tietojanne?

Tietojenne säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietojanne tarvetta tai sallittua aikaa pitempään.

Siirretäänkö tietojanne Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

9RTurva ei siirrä mitään asiakkaiden / kolmansien osapuolien tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mitkä ovat oikeutenne tietojenne suhteen?

Teillä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa hallussamme olevat tietonne.
 • Oikeus vaatia meitä oikaisemaan virheelliset tietonne ilman aiheetonta viivytystä.
 • Oikeus vaatia meitä poistamaan hallussamme olevat tietonne, kun meillä ei enää ole tarvetta tai laillista perustetta säilyttää niitä tai koska olette peruuttanut antamanne luvan niiden käsittelyyn.
 • Oikeus vastustaa sitä, että käsittelemme tietojanne suoramarkkinointitarkoituksessa.
 • Oikeus pyytää meitä antamaan tietonne siirrettävässä muodossa tai, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtämään tiedot toiselle taholle sillä edellytyksellä, että tämä ei johda muiden henkilöiden tietojen paljastumiseen.
 • Oikeus pyytää tietojenne käsittelyn rajoittamista.

Kun käsittelemme tietojanne suostumuksellanne, teillä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamanne suostumus. Ennen suostumuksenne peruutusta tehdyt käsittelytoimet pysyvät lainmukaisina.